Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015785 Servisné služby 504,18 - 11. 5. 2018 11. 5. 2018 - 36734497 ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52, 010 03 Žilina Ing. Branislav Balko, výkonný riaditež -