Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015905 Oprava transformátorov 9 048,00 - 4. 6. 2018 4. 6. 2018 4. 6. 2018 31450474 VUJE, a.s. Okružná 5, 918 64 Trnava Ing. źuboš Holka PhD., výkonný riaditež Ing. Emil Krondiak PhD., vrchný riaditež