Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015898 Ubytovacie služby 160,53 - 4. 6. 2018 4. 6. 2018 - 43999174 Hotel Château Belá, s.r.o. Belá 1, 943 53 Belá Ing. Martin Malaník, vrchný riaditež -