Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015908 Zabezpečenie prepravy osôb 8,30 - 5. 6. 2018 5. 6. 2018 - 35864613 2P COM s.r.o. Popradská 26, 821 06 Bratislava Ing. Karol Kósa PhD., výkonný riaditež -