Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015909 Školenia 165,00 - 5. 6. 2018 5. 6. 2018 - 36833215 LOGOSINFO s.r.o. Holíčska 11, 851 05 Bratislava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -