Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015911 Nákup kancelárskeho vybavenia 259,35 - 6. 6. 2018 6. 6. 2018 - 36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -