Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015915 Práce výpočtovej techniky 267,72 - 7. 6. 2018 7. 6. 2018 - 31605052 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava Ing. Jozef Maslen, výkonný riaditež -