Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015916 Vypracovanie projektovej dokumentácie 6 080,00 - 7. 6. 2018 - 7. 6. 2018 48338435 REVISDAT, s.r.o Zábrežná 91, 010 14 Brodno Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež Ing. Martin Malaník, vrchný riaditež