Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015921 Realizácia dátového pripojenia 3 279,23 - 7. 6. 2018 11. 6. 2018 - 35955678 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, 829 75 Bratislava Ing. źuboš Holka PhD., výkonný riaditež Ing. Emil Krondiak PhD., vrchný riaditež