Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015923 Konferencia 390,00 - 7. 6. 2018 7. 6. 2018 - 36427012 SPX, s.r.o. Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -