Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015914 Oprava v Est 6 826,00 - 7. 6. 2018 7. 6. 2018 7. 6. 2018 45445478 Ampera s.r.o. Kresánková 20, 841 05 Bratislava Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditež Ing. Martin Golis, vrchný riaditež