Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015922 Tlačoviny 27,00 - 7. 6. 2018 7. 6. 2018 - 36199451 HI - REKLAMA, s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -