Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017275 Nákup kancelárskeho vybavenia 301,00 - 11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 35713844 SIMPA, spol. s r.o. Mozartova 15, 811 02 Bratislava Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -