Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017277 Školenia 580,00 - 11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 35914823 BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol.s r.o. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -