Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017278 Seminár 220,00 - 11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 36777307 ProFuturion accounting s.r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -