Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017282 Údržba informačných systémov 30 760,00 - 11. 4. 2019 11. 4. 2019 11. 4. 2019 35757736 Sféra, a.s. Karadžičova 2, 811 08 Bratislava Ing. Karol Kósa PhD., výkonný riaditež Ing. Miroslav Stejskal, vrchný riaditež