Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017276 Nákup kancelárskeho vybavenia 362,49 - 11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 36580627 CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, 040 01 Košice Ing. Miroslav Janega, výkonný riaditež -