Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017287 Školenia 910,00 - 12. 4. 2019 15. 4. 2019 - 36191337 BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23, 040 11 Košice JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -