Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017291 Školenia 660,00 - 12. 4. 2019 15. 4. 2019 - 36833215 LOGOSINFO s.r.o. Holíčska 11, 851 05 Bratislava JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -