Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017293 Konferencia 149,00 - 12. 4. 2019 15. 4. 2019 - 31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -