Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017546 Demontហa prevoz dielov 3 225,50 - 11. 6. 2019 11. 6. 2019 46646710 ELBEK, s. r. o. Príbovce 182, 038 42 Príbovce Ing. Branislav Balko výkonný riaditež -