Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017547 Nákup kancelárskych potrieb 167,32 - 11. 6. 2019 11. 6. 2019 35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovatežská 16147/9, 821 04 Bratislava Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -