Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017548 Demontហa montហPTN 6 520,36 - 11. 6. 2019 11. 6. 2019 12. 6. 2019 35769840 LiV Elektra a.s. Priemyselná 10, 821 09 Bratislava Ing. Branislav Balko výkonný riaditež Ing. Emil Krondiak PhD., vrchný riaditež