Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017552 Nákup licencií 1 460,00 - 12. 6. 2019 12. 6. 2019 35819065 NetPoint, a.s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava Ing. Jozef Maslen, výkonný riaditež -