Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017562 Analýza vzorky nafty 325,52 - 13. 6. 2019 13. 6. 2019 35691310 VÚRUP, a.s. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23 Ing. Branislav Balko, výkonný riaditež -