Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017567 Práce výpočtovej techniky 130,00 - 14. 6. 2019 14. 6. 2019 31338551 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava Ing. Jozef Maslen, výkonný riaditež -