Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500017569 Vypracovanie dokumentácie 28 950,00 - 14. 6. 2019 14. 6. 2019 14. 6. 2019 51863197 PROVED, s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava Ing. Karol Kósa PhD., výkonný riaditež Ing. Miroslav Stejskal, vrchný riaditež