hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS v aktualizovanom znení
 
 
 
Rozhodnutie ÚRSO
Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Úplné znenie PP konsolidované s rozhodnutím č. 0005/2019/E-PP platné od 11.3.2019 Platne_uplne_znenie_PP
_konsolidovane_s_rozhodnutim_0005_2019_E-PP.pdf
3,56 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS účinná od 11. 3. 2019 PP_0005_2019_E-PP.pdf 237 kB
 
 

Archív