hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa národnej legislatívy v aktualizovanom znení
 
 
 
Rozhodnutie ÚRSO
Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS účinná od 11. 3. 2019 PP_0005_2019_E-PP.pdf 236,3 kB
Aktualizované znenie Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platné od 1. 1. 2019 PP_PPS_0020_2018_E-PP.pdf 4,29 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 17. 10. 2018

Úplné znenie Prevádzkového poriadku konsolidované s rozhodnutím č.0015/2018/E-PP
PP_0015_2018_E-PP.pdf


PP_PPS_0001_2018_E-PP_kons_s_
rozhodnutim_0015_2018_E-PP.pdf
1,09 MB


3,55 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 7. 8. 2018 PP_0010_2018_E-PP(kap.5).pdf 425 kB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 02.03.2018 0005_2018_E-PP.pdf 304 kB
Úplné znenie Prevádzkového poriadku konsolidované s rozhodnutím č. 0005/2018/E-PP PP_0001_2018_
E-PP_kons_s_rozhodnutim_0005_2018_
E-PP.pdf
3,55 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 30.1.2018 PP_0001_2018_E-PP.pdf 3,54 MB
 
 

Archív