hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
 

Prevádzkové poriadky o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov EÚ schválené rozhodnutiami ÚRSO

 
  • Rozhodnutie č. 0006/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku všetkých PPS pre poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA)

  • Rozhodnutie č. 0007/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku spoločného sieťového modelu (CGMM) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA)

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil výnimku pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV)

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh všetkých PPS týkajúci sa určenia blokov LFC synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa v súlade s článkom 141 nariadenia SO GL

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh všetkých PPS ohľadom metodiky spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 67 a článkom 70 nariadenia SO GL

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh pravidiel nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia FCA

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Technické požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do sústavy v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/631.

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh aktualizácie podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb.