hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Regionálny investičný plán
 
V novembri 2015 zverejnilo združenie European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sériu šiestich Regionálnych investičných plánov (z angl. Regional Investment Plan, RgIP), ktoré predtým prešli rozsiahlym celoeurópskym pripomienkovaním z úrovne ENTSO-E.
Spoločnosť SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR, je súčasťou regiónu stredovýchodná Európa (z angl. Continental Central East, CCE) v rámci výboru pre rozvoj sústavy. Dokument RgIP CCE popisuje rozvoj prenosovej sústavy regiónu z regionálneho pohľadu. Popis bol vykonaný na základe jednotnej metodiky a identifikuje konkrétne investičné potreby vrátane opatrení formou konkrétnych investičných projektov. Poskytuje kľúčové informácie k pochopeniu potreby nových projektov, ale obsahuje aj aktualizované informácie o projektoch z dokumentu Ten Year Network Development Plan of ENTSO-E 2014 (Desaťročný plán rozvoja sústavy ENTSO-E z roku 2014). Dokument RgIP CCE nájdete TU.


Viac informácií je dostupných aj na https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx alebo aj na https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/index.html.


Pridané dňa: 9.2.2016