hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Rozhodnutia ACER
  Metodiky
 
  Rozhodnutia ACER vrátane rozhodnutí o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov EÚ
 

Rozhodnutie ACER č. 08/2019 o návrhu metodiky všetkých PPS k posudzovaniu významu zariadení pre koordináciu odstávok (RAOC Methodology)

Rozhodnutie ACER č. 07/2019 o návrhu metodiky všetkých PPS koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti

Rozhodnutie ACER č. 04/2019 o návrhu na zmenu usporiadania regiónov výpočtu kapacity

Rozhodnutie ACER č. 02/2019 k návrhu metodík koordinovaného výpočtu dennej a vnútrodennej kapacity PPS regiónu Core

Rozhodnutie ACER č. 01/2019 ohľadom jednotnej metodiky stanovenia ceny za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu

Rozhodnutie ACER č. 10/2018 k návrhu núdzových postupov PPS v regióne výpočtu kapacity Core

Rozhodnutie ACER č. 04/2018 k návrhu všetkých PPS týkajúceho sa času otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu

Rozhodnutie ACER č. 07/2017 o metodike rozdelenia príjmu z preťaženia

Rozhodnutie ACER č. 06/2017 k špecifickej prílohe regiónu výpočtu kapacít SEE k HAR prideľovania dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 03/2017 o návrhu PPS pre harmonizované pravidlá alokácie dlhodobých prenosových práv

Rozhodnutie ACER č. 06/2016 o návrhu PPS na určenie regiónov výpočtu kapacity