hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Cenové rozhodnutia ÚRSO
 

Vybrané rozhodnutia ÚRSO

 

Rok 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0012_2017 URSO-0012_2017_E.pdf 295 kB
Rozhodnutie URSO-0014_2017 URSO-0014_2017_E.pdf 1,9 MB
Rozhodnutie URSO-0076_2017 URSO-0076_2017_E.pdf 1,16 MB
Rozhodnutie URSO-0191_2017 URSO-0191_2017_E.pdf 302 kB
Rozhodnutie URSO-0192_2017 URSO-0192_2017_E.pdf 308 kB
Rozhodnutie URSO-0201_2017 URSO-0201_2017_E.pdf 1,5 MB

Rok 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0100_2016 URSO-0100_2016_E.pdf 289 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2016 URSO-0002_2016_E.pdf 1,5 MB
Rozhodnutie URSO-0003_2016 URSO-0003_2016_E.pdf 1,6 MB
Rozhodnutie URSO-0333_2016 URSO-0333_2016_E.pdf 1,3 MB

Rok 2015

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0003_2015 URSO-0003_2015_E.pdf 1,3 MB
Rozhodnutie URSO-0004_2015 URSO-0004_2015_E.pdf 1,7 MB
Rozhodnutie URSO-0044_2015 URSO-0044_2015_E.pdf 6 MB
Rozhodnutie URSO-0325_2015 URSO-0325_2015_E.pdf 1,09 MB

Rok 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2014 URSO-0011_2014_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0012_2014 URSO-0012_2014_E.pdf 205 kB
Rozhodnutie URSO-0106_2014 URSO-0106_2014_E.pdf 180 kB
Rozhodnutie URSO-0321_2014 URSO-0321_2014_E.pdf 112 kB
Rozhodnutie URSO-0339_2014 URSO-0339_2014_E.pdf 1,04 MB

Rok 2013

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2013 URSO-0011_2013_E.pdf 126 kB
Rozhodnutie URSO-0012_2013 URSO-0012_2013_E.pdf 132 kB
Rozhodnutie URSO-0014_2013 URSO-0014_2013_E.pdf 115 kB
Rozhodnutie URSO-0065_2013 URSO-0065_2013_E.pdf 137 kB
Rozhodnutie URSO-0291_2013 URSO-0291_2013_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0310_2013 URSO-0310_2013_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0318_2013 URSO-0318_2013_E.pdf 147 kB

Rok 2012

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0007_2012 URSO-0007_2012_E.pdf 129 kB
Rozhodnutie URSO-0009_2012 URSO-0009_2012_E.pdf 132 kB
Rozhodnutie URSO-0042_2012 URSO-0042_2012_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0048_2012 URSO-0048_2012_E.pdf 140 kB
Rozhodnutie URSO-0077_2012 URSO-0077_2012_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0199_2012 URSO-0199_2012_E.pdf 125 kB

Rok 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0012_2011 URSO-0012_2011_E.pdf 136 kB
Rozhodnutie URSO-0013_2011 URSO-0013_2011_E.pdf 124 kB
Rozhodnutie URSO-0015_2011 URSO-0015_2011_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0103_2011 URSO-0103_2011_E.pdf 143 kB
Rozhodnutie URSO-0312_2011 URSO-0312_2011_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0326_2011 URSO-0326_2011_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0330_2011 URSO-0330_2011_E.pdf 124 kB

Rok 2010

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2010 URSO-0011_2010_E.pdf 127 kB
Rozhodnutie URSO-0013_2010 URSO-0013_2010_E.pdf 137 kB
Rozhodnutie URSO-0031_2010 URSO-0031_2010_E.pdf 142 kB
Rozhodnutie URSO-0312_2010 URSO-0312_2010_E.pdf 117 kB

Rok 2009

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2009 URSO-0001_2009_E.pdf 129 kB
Rozhodnutie URSO-0007_2009 URSO-0007_2009_E.pdf 126 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2009 URSO-0002_2009_E.pdf 135 kB
Rozhodnutie URSO-0016_2009 URSO_0016_2009_E.pdf 144 kB
Rozhodnutie URSO-0304_2009 URSO_0304_2009_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0315_2009 URSO_0315_2009_E.pdf 117 kB


Rok 2008

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2008 URSO-0001_2008_E.pdf 131 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2008 URSO-0002_2008_E.pdf 139 kB
Rozhodnutie URSO-0218_2008 URSO-0218_2008_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0020_2008 URSO-0020_2008_E.pdf 141 kB


Rok 2007

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0002_2007 URSO-0002_2007_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0004_2007 URSO-0004_2007_E.pdf 154 kB
Rozhodnutie URSO-0016_2007 URSO-0016_2007_E.pdf 143 kB
Rozhodnutie URSO-0020_2007 URSO-0020_2007_E.pdf 112 kB
Rozhodnutie URSO-0090_2007 URSO-0090_2007_E.pdf 115 kB
Rozhodnutie URSO-0241_2007 URSO-0241_2007_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0254_2007 URSO-0254_2007_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0255_2007 URSO-0255_2007_E.pdf 120 kB
Rozhodnutie URSO-0260_2007 URSO-0260_2007_E.pdf 126 kB


Rok 2006

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2006 URSO-0001_2006_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0008_2006 URSO-0008_2006_E.pdf 138 kB
Rozhodnutie URSO-0010_2006 URSO-0010_2006_E.pdf 141 kB
Rozhodnutie URSO-0038_2006 URSO-0038_2006_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0137_2006 URSO-0137_2006_E.pdf  42 kB
Rozhodnutie URSO-0147_2006 URSO-0147_2006_E.pdf 114 kB
Rozhodnutie URSO-0148_2006 URSO-0148_2006_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0149_2006 URSO-0149_2006_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0288_2006 URSO-0288_2006_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0289_2006 URSO-0289_2006_E.pdf 118 kB