hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Rozhodnutia ÚRSO
  Cenová regulácia
  Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ
  Metodiky a podmienky nepodliehajúce schváleniu
 
  Cenové rozhodnutia ÚRSO
 

Vybrané rozhodnutia ÚRSO

 

Rok 2019

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2019 URSO-0001_2019_E.pdf 415 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2019 URSO-0002_2019_E.pdf 405 kB
Rozhodnutie URSO-0005_2019 URSO-0005_2019_E.pdf 410 kB

Rok 2018

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2018 URSO-0001_2018_E.pdf 1,9 MB
Rozhodnutie URSO-0002_2018 URSO-0002_2018_E.pdf 394 kB
Rozhodnutie URSO-0003_2018 URSO-0003_2018_E.pdf 390 kB
Rozhodnutie URSO-0281_2018 URSO-0281_2018_E.pdf 302 kB

Rok 2017

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0012_2017 URSO-0012_2017_E.pdf 295 kB
Rozhodnutie URSO-0014_2017 URSO-0014_2017_E.pdf 1,9 MB
Rozhodnutie URSO-0076_2017 URSO-0076_2017_E.pdf 1,16 MB
Rozhodnutie URSO-0191_2017 URSO-0191_2017_E.pdf 302 kB
Rozhodnutie URSO-0192_2017 URSO-0192_2017_E.pdf 308 kB
Rozhodnutie URSO-0201_2017 URSO-0201_2017_E.pdf 1,5 MB

Rok 2016

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0100_2016 URSO-0100_2016_E.pdf 289 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2016 URSO-0002_2016_E.pdf 1,5 MB
Rozhodnutie URSO-0003_2016 URSO-0003_2016_E.pdf 1,6 MB
Rozhodnutie URSO-0333_2016 URSO-0333_2016_E.pdf 1,3 MB

Rok 2015

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0003_2015 URSO-0003_2015_E.pdf 1,3 MB
Rozhodnutie URSO-0004_2015 URSO-0004_2015_E.pdf 1,7 MB
Rozhodnutie URSO-0044_2015 URSO-0044_2015_E.pdf 6 MB
Rozhodnutie URSO-0325_2015 URSO-0325_2015_E.pdf 1,09 MB

Rok 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2014 URSO-0011_2014_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0012_2014 URSO-0012_2014_E.pdf 205 kB
Rozhodnutie URSO-0106_2014 URSO-0106_2014_E.pdf 180 kB
Rozhodnutie URSO-0321_2014 URSO-0321_2014_E.pdf 112 kB
Rozhodnutie URSO-0339_2014 URSO-0339_2014_E.pdf 1,04 MB

Rok 2013

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2013 URSO-0011_2013_E.pdf 126 kB
Rozhodnutie URSO-0012_2013 URSO-0012_2013_E.pdf 132 kB
Rozhodnutie URSO-0014_2013 URSO-0014_2013_E.pdf 115 kB
Rozhodnutie URSO-0065_2013 URSO-0065_2013_E.pdf 137 kB
Rozhodnutie URSO-0291_2013 URSO-0291_2013_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0310_2013 URSO-0310_2013_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0318_2013 URSO-0318_2013_E.pdf 147 kB

Rok 2012

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0007_2012 URSO-0007_2012_E.pdf 129 kB
Rozhodnutie URSO-0009_2012 URSO-0009_2012_E.pdf 132 kB
Rozhodnutie URSO-0042_2012 URSO-0042_2012_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0048_2012 URSO-0048_2012_E.pdf 140 kB
Rozhodnutie URSO-0077_2012 URSO-0077_2012_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0199_2012 URSO-0199_2012_E.pdf 125 kB

Rok 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0012_2011 URSO-0012_2011_E.pdf 136 kB
Rozhodnutie URSO-0013_2011 URSO-0013_2011_E.pdf 124 kB
Rozhodnutie URSO-0015_2011 URSO-0015_2011_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0103_2011 URSO-0103_2011_E.pdf 143 kB
Rozhodnutie URSO-0312_2011 URSO-0312_2011_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0326_2011 URSO-0326_2011_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0330_2011 URSO-0330_2011_E.pdf 124 kB

Rok 2010

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0011_2010 URSO-0011_2010_E.pdf 127 kB
Rozhodnutie URSO-0013_2010 URSO-0013_2010_E.pdf 137 kB
Rozhodnutie URSO-0031_2010 URSO-0031_2010_E.pdf 142 kB
Rozhodnutie URSO-0312_2010 URSO-0312_2010_E.pdf 117 kB

Rok 2009

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2009 URSO-0001_2009_E.pdf 129 kB
Rozhodnutie URSO-0007_2009 URSO-0007_2009_E.pdf 126 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2009 URSO-0002_2009_E.pdf 135 kB
Rozhodnutie URSO-0016_2009 URSO_0016_2009_E.pdf 144 kB
Rozhodnutie URSO-0304_2009 URSO_0304_2009_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0315_2009 URSO_0315_2009_E.pdf 117 kB


Rok 2008

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2008 URSO-0001_2008_E.pdf 131 kB
Rozhodnutie URSO-0002_2008 URSO-0002_2008_E.pdf 139 kB
Rozhodnutie URSO-0218_2008 URSO-0218_2008_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0020_2008 URSO-0020_2008_E.pdf 141 kB


Rok 2007

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0002_2007 URSO-0002_2007_E.pdf 128 kB
Rozhodnutie URSO-0004_2007 URSO-0004_2007_E.pdf 154 kB
Rozhodnutie URSO-0016_2007 URSO-0016_2007_E.pdf 143 kB
Rozhodnutie URSO-0020_2007 URSO-0020_2007_E.pdf 112 kB
Rozhodnutie URSO-0090_2007 URSO-0090_2007_E.pdf 115 kB
Rozhodnutie URSO-0241_2007 URSO-0241_2007_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0254_2007 URSO-0254_2007_E.pdf 117 kB
Rozhodnutie URSO-0255_2007 URSO-0255_2007_E.pdf 120 kB
Rozhodnutie URSO-0260_2007 URSO-0260_2007_E.pdf 126 kB


Rok 2006

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozhodnutie URSO-0001_2006 URSO-0001_2006_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0008_2006 URSO-0008_2006_E.pdf 138 kB
Rozhodnutie URSO-0010_2006 URSO-0010_2006_E.pdf 141 kB
Rozhodnutie URSO-0038_2006 URSO-0038_2006_E.pdf 122 kB
Rozhodnutie URSO-0137_2006 URSO-0137_2006_E.pdf  42 kB
Rozhodnutie URSO-0147_2006 URSO-0147_2006_E.pdf 114 kB
Rozhodnutie URSO-0148_2006 URSO-0148_2006_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0149_2006 URSO-0149_2006_E.pdf 116 kB
Rozhodnutie URSO-0288_2006 URSO-0288_2006_E.pdf 118 kB
Rozhodnutie URSO-0289_2006 URSO-0289_2006_E.pdf 118 kB