hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Rozhodnutia ÚRSO
  Cenová regulácia
  Vecná regulácia
 
  Metodiky a postupy
 

Rozhodnutia ÚRSO pre SEPS , vyplývajúce z nariadení Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

 
  • Rozhodnutie č. 0002/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Metodiku spoločného sieťového modelu (CGM) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222


  • Rozhodnutie č. 0003/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh konečného termínu garantovateľnosti (DAFD) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222


  • Rozhodnutie č. 0005/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania (HAR CORE CCR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719


  • Rozhodnutie č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719


  • Rozhodnutie č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719


  • Rozhodnutie č. 0001/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil regióny výpočtu kapacity (CCR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222


  • Rozhodnutie č. 0005/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil hraničné hodnoty maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D podľa článku 5, ods. 3, nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631.