hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Sieťové predpisy
  Predpisy
 
  Metodiky a postupy
 

Metodiky vypracované spoločnosťou SEPS , vyplývajúce z nariadenia
Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie
elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „SOGL“)