hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Platné Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy v 12/2018


Aktuálne platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V zmysle ustanovenia §19 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). Dokument sa aktualizuje buď na základe legislatívnych zmien, alebo na základe potreby, ktorá vyplynie z aplikačnej praxe.

Zmeny v Technických podmienkach nadobúdajú platnosť dňom vydania, a účinnosť od 1.1.2018 (Dokument C – N) a od 31.8.2018 (Dokument A – B).

K 1.1.2018, resp. 31.8.2018 sa ruší účinnosť pôvodných Dokumentov TP.

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-Dok A_ucinny_od
_31_08_2018
_s_podpismi.pdf
1,12 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
TP-Dok B_ucinny_od
_31_08_2018
_s podpismi.pdf
1,82 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-Dok.C_2018.pdf 1,08 MB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-Dok.D_2018.pdf 1,30 MB
Dokument E
Prílohy
TP-Dok.E_2018.pdf 1,18 MB
Dokument F
Metodiky
TP-Dok.F_2018.pdf 1,36 MB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
TP-Dok.N_2018.pdf 641 kB
 
Prílohy určené na vypĺňanie (vybrané časti Dokumentu E)
Názov Dokument Veľkosť
Príloha - tabuľka č. 1 TP_E_2018
_tabulky.xls
3,36 MB