hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Platné Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy


Aktuálne platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V zmysle ustanovenia §19 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“). Dokument sa aktualizuje buď na základe legislatívnych zmien, alebo na základe potreby, ktorá vyplynie z aplikačnej praxe.

Zmeny v Technických podmienkach nadobúdajú platnosť dňom vydania, a účinnosť od 1.2.2019 (Dokument A – O).

K 1.2.2019 sa ruší účinnosť pôvodných Dokumentov TP.

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-Dok.A_2018.pdf 701 kB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
TP-Dok.B_2018.pdf 1,93 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-Dok.C_2018.pdf 595 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-Dok.D_2018.pdf 791 kB
Dokument E
Prílohy
TP-Dok.E_2018.pdf 661 kB
Dokument F
Metodiky
TP-Dok.F_2018.pdf 1,02 MB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
TP-Dok.N_2018.pdf 950 kB
Dokument 0
Plán obrany a obnovy
TP-Dok.O_2018.pdf 608 kB
 
Prílohy určené na vypĺňanie (vybrané časti Dokumentu E)
Názov Dokument Veľkosť
Príloha - tabuľka č. 1 TP.E_2018
_tabulky.xls
3,36 MB