hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Technické podmienky
  Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 11. 2020
 
  Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 11. 2020
 

Dňa 29. 9. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Zmeny boli vykonané v Dokumentoch A, B, C, D, E, a F.

Aktualizované dokumenty Technických podmienok nadobudnú účinnosť 1. 11. 2020, odkedy sa ruší účinnosť pôvodných vybraných Dokumentov TP.

Zmeny a úpravy Technických podmienok vyplynuli najmä z povinnosti zosúladenia znenia s nariadením EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou. V dokumentoch boli vykonané zmeny aj na základe aplikačnej praxe a technologického vývoja. Taktiež boli vo všetkých dokumentoch vykonané formálne úpravy týkajúce sa zjednotenia zaužívaných a nových skratiek a pojmov bez vplyvu na ich obsah.

Významnou úpravou je zapracovanie oddeleného obstarávania disponibility podpornej služby typu sekundárnej regulácie výkonu v kladnom a zápornom smere („SRV+“, „SRV-“) do piatich dokumentov TP (Dok A, B, D, E a F).

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
Dokument_A_TP_zmeny.pdf 1,28 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_TP_zmeny.pdf 3,71 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Dokument_C_TP_zmeny.pdf 1,29 MB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
Dokument_D_TP_zmeny.pdf 1,74 MB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
(vybrané menené časti)
Dokument_E_TP_zmeny.pdf 279.1 KB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_TP_zmeny.pdf 2,3 MB