hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Tlačové správy
  Spotreba elektriny na Slovensku od začiatku roka 2020

Prehľad indexu spotreby elektriny a rozdielu teplôt za nižšie uvedené obdobia roku 2020 oproti rovnakému obdobiu roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Obdobie  Index spotreby elektriny 2020 / 2019 (%) Rozdiel priemerných teplôt    (2020 – 2019) v °C
 1.1.– 31.1.2020 -2,2 +0,4
 1.2. – 29.2.2020 -2,2 +1,5
 2.3. – 8.3.2020 +2,3 -2,3
 9.3. – 15.3.2020 -3,7 +0,9
 16.3. – 22.3.2020 -5,9 -0,6
 1.3. – 22.3.2020 -2,4 -0,6

Spotreba elektriny na Slovensku v mesiacoch január a február 2020 bola oproti rovnakému obdobiu roku 2019 nižšia o 2,2 %, pričom priemerná teplota bola vyššia v januári 2020 o +0,4 °C a vo februári 2020 dokonca o +1,5 °C. V prvom kalendárnom týždni marca 2020 spotreba elektriny stúpla o 2,3 %, čo bolo pravdepodobne ovplyvnené aj medziročným poklesom teploty o -2,3 °C. V druhom a treťom kalendárnom týždni marca 2020 bol zaznamenaný medziročný pokles hrubej koncovej spotreby elektriny o -3,7 %, resp. -5,9 % pri medziročnej zmene priemernej teploty o +0,9 °C, resp. -0,6 °C. Celkovo za obdobie 1.3.-22.3.2020 bol zaznamenaný pokles spotreby elektriny na úrovni -2,4 %, napriek medziročnému poklesu priemernej teploty o -0,6 °C.

Na záver treba poznamenať, že údaje o priemerných denných teplotách sú založené na meraniach teploty z elektrických staníc SEPS rozmiestnených naprieč celým územím Slovenskej republiky (nejde o údaje SHMÚ). Údaje o dennej brutto spotrebe elektriny spoločnosť SEPS neskôr upresňuje vo vyhodnotení za celý príslušný mesiac. Údaje o dennej spotrebe elektriny sú publikované na webovom sídle SEPS.

zdroj: SEPS
pridané dňa: 25.3.2020
 
Späť