hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Tlačové správy
  Projekt DE-AT-PL-4MMC informuje účastníkov trhu o aktuálnom stave a plánovaní projektu

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte pripravili tlačovú správu o súčasnom stave, plánovaní a ďalších krokoch v projekte na základe usmernia Európskej Komisie a zúčastnených národných regulačných orgánov. Cieľom projektu DE-AT-PL-4MMC je prepojiť prevádzkové riešenia 4MMC (Market Coupling medzi CZ-SK-HU-RO) a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling) cez vybrané hranice ponukových oblastí prostredníctvom implicitnej aukcie pri zachovaní metódy výpočtu kapacít na báze NTC.

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU.

Tlačová správa zverejnená SDAC dňa 12/11 k projektu DE-AT-PL-4MMC je dostupná TU ako aj na stránke ENTSO-E.

zdroj: SEPS
pridané dňa: 10.11.2020
 
Späť