hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Medzinárodné aktivity - informácie
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Voľné prac. pozície
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Tlačové správy
> Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS M. Obertom pre portál www.venergetike.sk (so šéfredaktorom M. Dargajom)
...
zdroj: SEPS
(17.4.2019)
 
> Družstvo SEPS si odnieslo zlatú trofej z ĽŠH ECHOZ 2018
Znova sme potvrdili, že sa ani v silnej konkurencii nestratíme. Naši kolegovia, odborári zo SEPS, si odniesli víťaznú trofej z...
zdroj: SEPS
(10.9.2018)
 
> Letné športové hry 2018
Letné športové hry o pohár generálneho riaditeľa SEPS sa uskutočnili 29. júna, opäť vo ...
zdroj: SEPS
(10.7.2018)
 
> Prezentácia záverov z verejnej konzultácie k dokumentu Stratégia PpS 2019 – 2021
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) usporiadala dňa 17. 5. 2018 workshop k výsledkom verejnej konzultácie...
zdroj: SEPS
(31.5.2018)
 
> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
zdroj: SEPS
(10.5.2018)
 
> SEPS a ZO ECHOZ pri SEPS slávnostne podpísali Dodatok č. 13 ku KZ SEPS
Dňa 4. 12. 2017 sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Dodatku č. 13 ku Kolektívnej zmluve na roky 2012 – 2017 uzatvorenej dňa 23. 11. 2011 medzi...
zdroj: SEPS
(4.12.2017)
 
> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
zdroj: SEPS
(21.9.2017)
 
> Letné športové hry 2017
Letné športové hry o pohár generálneho riaditeľa SEPS sa uskutočnili 30. júna, opäť vo ...
zdroj: SEPS
(10.7.2017)
 
> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny
Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
zdroj: SEPS
(22.6.2017)
 
> Tlačová správa
V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa "V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of congestion management at the Austrian-German border."...
zdroj:
(24.5.2017)