hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Verejné konzultácie
 

Verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracovaného v zmysle článku 36 ods. 1 Nariadenia NC ER

 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy otvára verejnú konzultáciu k návrhu „Pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností“ vypracovaného spoločnosťou SEPS v súlade s článkom 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „Nariadenie NC ER“), ktoré vstúpilo do platnosti 18.12.2017.

Článok 36 ods. 1 stanovuje povinnosti pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy do 18. decembra 2018 vypracovať pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností. Tento návrh je podľa článku 7 ods. 1 Nariadenia NC ER predmetom verejnej konzultácie. Podľa čl. 4 Nariadenia NC ER Pravidlá podliehajú schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Po ich schválení budú uverejnené na webovom sídle SEPS.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac - od 09.11.2018 do 08.12.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná prostredníctvom uvedeného formulára a jeho zaslaním na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk.
 
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Dokument
Konzultačný dokument Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Súvisiace dokumenty Nariadenie Komisie ER NC
Výsledky verejnej konzultácie Vysledky VK - pozastavenie a obnova
 
 
Späť