hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Verejné konzultácie
 
Verejné konzultácie
Dátum Názov verejnej konzultácie Termín ukončenia Stav
9.11.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované v súlade s článkom 4 bod 2 písm. e) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 ER NC“ 8.12.2018 prebiehajúca
4.10.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike“ 12.11.2018 prebiehajúca
12.09.2018 Verejná konzultácia k návrhu metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej elektriny 13.11.2018 prebiehajúca
12.09.2018 Verejná konzultácia k návrhu metodiky na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie 13.11.2018 prebiehajúca
22.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Postup predbežného schválenia FCR/FRR“ 04.09.2018 ukončená
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS“ 08.09.2018 ukončená
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá dimenzovania FRR“ 08.09.2018 ukončená
08.08.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Opatrenia na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek“ 08.09.2018 ukončená
16.07.2018 Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, v ktorom sa podrobnejšie stanovuje a zosúlaďuje zúčtovanie odchýlok v súlade s čl. 52 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195.

Informácie o verejnej konzultácii sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s.
28.09.2018 ukončená
25.06.2018 Verejná konzultácia k dokumentu „Podmienky plnenia funkcie poskytovateľa služieb obnovy“ 24.07.2018 ukončená
15.05.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou 16.07.2018 ukončená
04.05.2018 Návrh podmienok pre subjekty zúčtovania podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave
Konzultáciu zabezpečuje spoločnosť OKTE, a.s.
03.06.2018 ukončená
26.04.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou 29.06.2018 ukončená
25.04.2018 Návrh podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave 25.05.2018 ukončená
19.04.2018 Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021 10.05.2018 ukončená
16.01.2018 Verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca spoločnej európskej platformy pre postup imbalance netting 15.03.2018 ukončená
04.12.2017 Verejná konzultácia k návrhu MARI – Európska platforma pre výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou 20.12.2017 ukončená
23.10.2017 Verejná konzultácia k regionálnemu návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) vrátane hraníc ponukových oblastí CZ/SK a AT-DE/LU 21.11.2017 ukončená
28.06.2017 Verejná konzultácia k Návrhu pravidiel nominácií pre fyzické prenosové práva 18.08.2017 ukončená
15.06.2017 Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie 14.07.2017 ukončená
18.05.2017 Verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO 14.06.2017 ukončená
27.03.2017 Verejná konzultácia k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR 27.04.2017 ukončená
13.03.2017 Verejná konzultácia k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR 10.04.2017 ukončená