hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019 - 2021
 
  Výberové konania na PpS na rok 2010
 

Výberové konanie na poskytovateľov PpS a dodávku regulačnej elektriny na rok 2010


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2010 Sutazne_podklady_
2010_1.pdf
328 kB
Súťažné podklady - Príloha č.2 Priloha_c.2_
k SP_2010_2.pdf
68 kB
Súťažné podklady - Príloha č.3 Priloha_c.3_
k_SP_2010_2.xls
37 kB
Súťažné podklady - Príloha č.4 Priloha_c.4_k_SP
Formular_sprievodneho
_listu_1.doc
53 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č.1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ)
RZ_o_PpS_a_
RE_2010.pdf
347 kB
Kmeňové údaje a podpisová strana RZ RZ_PpS 2010_kmen
_udaje_podpisova strana_3.doc
69 kB
Prílohy k RZ - Splnomocnenci pre komunikáciu, Zoznam certifikátov RZ_2010_Prilohy_
splnomocnenci_
zoznam_ cert_1.doc
199 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky) Trojdohoda_2010.pdf 145 kB
Kmeňové údaje, podpisová strana, splnomocnenci k Trojdohode Trojdohoda_2010_
kmen udaje_podpis
strana_splnomoc.doc
140 kB

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie Súťažných podkladov časť 1.
SKMBT_
C20309110409120.pdf
762 kB
Vysvetľovanie Súťažných podkladov časť 2.
KMBT_
C3002009110413350.pdf
659 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá denného výberového konania na výber poskytovateľov podporných služieb (PpS) pre rok 2010 – denný nákup PpS
PpS_2010_pravidla_
dennych_VK.pdf
91 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber poskytovateľobv niektorých podporných služieb (PpS) pre rok 2010 Pravidla_mesacnych_
vyberovych_konani_
2010.pdf
167 kB
 
Späť