hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019 - 2021
 
  Výberové konania na PpS na rok 2017

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Upozornenie: dňa 06.09.2016 úprava Prílohy č.5 k Súťažným podkladom.


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Sutazne podklady PpS.pdf 392 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha c.2 k SP Formular pre podanie ponuky.xls 56 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha c.3 k SP Formular sprievodneho listu.pdf 38 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha c.5 k SP Zoznam dokladov.pdf 124 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) RZ o PpS a RE.pdf 902 kB
Prvá a podpisová strana k RZ Prva a podpis strana RZ o PpS a RE.doc 80 kB
Prílohy k RZ Prilohy RZ o PpS a RE.doc 536 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania podporných služieb prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2017 (Trojdohoda) Trojdohoda 2017.pdf 290 kB
Prvá a podpisová strana k Trojdohode Prva a podpis strana Trojdohoda.doc 48 kB
Článok III a Prílohy k Trojdohode Clanok III a prilohy k Trojdohode.doc 133 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 12.07.2017 do 31.12.2017 Pravidla_KVK_DVK_
12_07_2017-31_12_2017.pdf
512 kB
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2017 Pravidla_KVK_DVK_
01_12_2016-31_12_2017.pdf
572 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_Odpovede_II.pdf 39 kB
 
Späť