hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019 - 2021
 
  Výberové konania na PpS na rok 2018

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Upozornenie: dňa 20.10.2017 boli upravené dokumenty Súťažné podklady PpS, Prílohy č. 2 a č. 5 Súťažných podkladov a Prílohy Rámcovej Zmluvy. Bližšie informácie sú v sekcii Vysvetľovanie súťažných podkladov. 


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Sutazne_podklady_
PpS.pdf
672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha_c._2_k_
SP_Formular_pre_
podanie_ponuky.xls
52 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha_c._3_k_
SP_Formular_
sprievodneho_listu.pdf
244 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha_c._5_k_SP_
Zoznam_dokladov.pdf
248 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) RZ_o_PpS_a_RE.pdf 697 kB
Prvá a podpisová strana k RZ Prva_a_podpis_strana
RZ_o_PpS_a_RE.doc
85 kB
Prílohy k RZ Prilohy_RZ_o_PpS_
a_RE.doc
923 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania podporných služieb prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2018 (Trojdohoda) Trojdohoda_2018.pdf 241 kB
Prvá a podpisová strana k Trojdohode Prva_a_podpis_strana
_Trojdohoda.doc
50 kB
Článok III a Prílohy k Trojdohode Clanok_III_Prilohy_
k_Trojdohode.doc
131 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Pravidla_KVK_DVK_
01_01_2018-
31_12_2018.pdf
172 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov   Otazky_a_odpovede_III.pdf 130 kB
Zmeny vo zverejnených dokumentoch   Zoznam_zmien_v_
dokumentoch.pdf
51 kB
 
Späť