hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019 - 2021
 
  Výberové konanie na PpS na roky 2019 - 2021

Výberové konanie na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na roky 2019 - 2021 Suťazne_podklady_PpS
_2019-2021.pdf
672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Exist._poskyt._RZ_o_PpS
_a_RE.pdf
698 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre nových poskytovateľov PpS
Novi_poskyt._RZ_o_PpS
_a_RE.pdf
696 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá, tretia a podpisová strana k RZ - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Exist._poskyt._Prva_tretia
_a_podp._strana_RZ_o
_PpS_a_RE.docx
116 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá a podpisová strana k RZ - pre nových poskytovateľov PpS
Novi_poskyt._ Prva_a_podp._strana
_RZ_o_PpS_a_RE.docx
107 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prílohy k RZ - pre existujúcich aj nových poskytovateľov PpS
Prilohy_k_RZ_o_PpS
_a_RE.docx
993 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2
Formulár pre podanie Cenovej ponuky
Priloha_c.2_k_SP-
Formular_pre_podanie
_ponuky.xlsx
117 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3
Formulár sprievodného listu
Priloha_c.3_k_SP-
Sprievodny_list.pdf
249 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 4
Zoznam dokumentov a dokladov
Priloha_c.4_k_SP-
Zoznam_dokladov.pdf
169 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_odpovede_IX.pdf 137 kB
 

Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 -2021


Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021 sa nachádza v sekcii Služby/Podporné služby/Vyhodnotenie výberových konaní.
 
Späť