hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Výročné správy
  Výročná správa 2003
  Výročná správa 2004
 
  Výročná správa 2003
1. Úvod
2. Rok v skratke
3. Predstavenstvo
4. Akcionár
5. Dozorná rada
6. Štruktúra spoločnosti
7. Prevádzka prenosovej sústavy
8. Slovenský elektroenergetický dispečing
9. Medzinárodná spolupráca
10. Rozvoj prenosovej sústavy
11. Environmentálna politika
12. Investície
13. Ľudské zdroje
14. Výsledky hospodárenia za rok 2003
15. Auditovaná účtovná závierka za rok 2003
16. Poznámky k účtovným výkazom za rok 2003
 
 
Späť