hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Výročné správy
  Výročná správa 2003
  Výročná správa 2004
 
  Výročná správa 2004
1. Úvod
2. Rok v skratke
3. Orgány spoločnosti
4. Štruktúra spoločnosti
5. Prevádzka prenosovej sústavy
6. Riadenie Elektrizačnej sústavy
7. Investície
8. Environmentálna politika
9. Rozvoj spoločnosti
10. Medzinárodná spolupráca
11. Ľudské zdroje
12. Výsledky hospodárenia za rok 2004
13. Účtovná závierka za rok 2004
14. Poznámky k účtovným výkazom za rok 2004
 
 
Späť