hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Zmluvy
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
 
  Zmluvy - rok 2011
 

Zmluva o prenose a pristupe do PS na rok 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o prenose a pristupe do PS na rok 2011 Zmluva_prenos_a_pristup_
do_PS_2011.pdf
337 kB
Formuláre k zmene dodávateľa a k zmene bilančnej skupiny ziadost_o_registraciu.doc
cestne_prehlasenie.doc
73 kB
64 kB
 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2011 pre obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2011 RZ_o_PpS_a_RE_2011_07.pdf 528 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
2011_07_PpS_a_RE_Prva_ a_podpis_strana.doc 83 kB
 • Rámcová zmluva - Príloha č.1 a č.4
Priloha_c1_RZ_PpS_RE_07.doc
Priloha_c4_RZ_PpS_RE_07.doc
114 kB
104 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky) Trojstranna_dohoda2011_07.pdf 189 kB
 • Trojstranná dohoda - Prvá a podpisová strana
Prva_podpis_strana _Trojdohoda_07.doc 68 kB
 • Trojstranná dohoda - Tretia strana
Strana_tri_Trojdohoda07.doc 65 kB
 • Trojstranná dohoda - Prílohy
Prilohy_Trojdohoda07.doc 133 kB
 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2011 RZ_o_PpS_a_RE_2011.pdf 358 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
2011_PpS_a_RE_Prva_ a_podpis_strana.doc 61 kB
 • Rámcová zmluva - Príloha č.1 a zoznam certifikátov
2011_PpS_a_RE_
Priloha_c_1_a_certif.doc
256 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky) Trojdohoda_2011.pdf 181 kB
 • Trojstranná dohoda - Prvá a podpisová strana
2011_Trojdohoda_Prva_
a_podpis_strana.doc
31 kB
 • Trojstranná dohoda - Tretia strana
2011_Trojdohoda_
tretia_strana.doc
27 kB
 • Trojstranná dohoda - Prílohy
2011_Trojdohoda_Prilohy.doc 40 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby štart z tmy v roku 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby BS v roku 2011 Zmluva_o_PpS_BS.pdf 210 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis_strana_BS.doc 70 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_k_PpS_BS.doc 170 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby diaľková regulácia napätia v roku 2011

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby DRN v roku 2011 Zmluva_o_PpS_DRN.pdf 214 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis_strana_DRN.doc 70 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_k_PpS_DRN.doc 170 kB
 

Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny RZ_o_dodavke_NRE.pdf 232 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis_strana_RZ
_o_NRE.doc
67 kB
 • Rámcová zmluva - Príloha č.1
Priloha_c_1_RZ_o_NRE.doc 128 kB
 

Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou Zmluva_KT_2011.pdf 172 kB
 • Zmluva-Strany na doplnenie
Zmluva_KT_strany
_na_doplnenie.doc
113 kB
 • Platobná záruka formulár_vzor
Platobna_zaruka
_formular_vzor.doc
31 kB
 • Súhlas s inkasom
Suhlas_inkaso.doc 138 kB
 • Dodatok č.1
Dodatok_c1_OKT.pdf 433 kB
 

Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia Zmluva_o_prenose
_s_dod_1_2_3.pdf
196 kB
 • Zmluva-Strany na doplnenie
2011_Zmluva_prenos_strany_
a_doplnenie.doc
30 kB
 • Zmluva-Príloha č.1
Zmluva_prenos_
priloha_cislo_1.doc
68 kB
 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny Typova_Zmluva_o_zuctovani
_odchylky_a_RE_2011.pdf
275 kB
 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o zúčtovaní odchýlky Typova_Zmluva_odchylky
_2011.pdf
274 kB
 
Späť