hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Zmluvy
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Rok 2011
  Rok 2010
 
  Zmluvy - rok 2014
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby Sekundárna regulácia napätia v roku 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby SRN v roku 2014 Zmluva_o_PpS_SRN.pdf 249 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis_strana
_o_PpS_SRN.doc
70 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_k_PpS_SRN.doc 160 kB
 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2014 (RZ) RZ_o_PpS_a_RE_2014.pdf 466 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis._strana_RZ_2014.doc 104 kB
 • Prílohy k Rámcovej zmluve
Prilohy_RZ_2014.doc 368 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky) Trojdohoda_2014.pdf 166 kB
 • Trojstranná dohoda - Prvá a podpisová strana
Trojdohoda_strana_prva_
a_podpis_2014.doc
63 kB
 • Trojstranná dohoda - Tretia strana
Trojdohoda_tretia_strana.doc 60 kB
 • Trojstranná dohoda - Prílohy
Trojdohoda_Prilohy.doc 136 kB
 

Zmluva o poskytovaní podpornej služby štart z tmy v roku 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o poskytovaní podpornej služby BS v roku 2014 Zmluva_o_PpS_BS.pdf 225 kB
 • Zmluva - Prvá a podpisová strana
Prva_a_podpis_strana_BS.doc 68 kB
 • Zmluva - Prílohy
Prilohy_k_PpS_BS.doc 162 kB
 

Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre odberateľov elektriny ZoPaP_Odberatel.pdf 205 kB
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy ZoPaP_PDS.pdf 191 kB
Typová zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre výrobcov elektriny ZoPaP_Vyrobca.pdf 191 kB
Obchodné podmienky k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny OP_ZoPaP.pdf 149 kB
 

Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2014

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2014 RZ_o_dodavke_NRE.pdf 224 kB
 • Rámcová zmluva - Prvá a podpisová strana, Príloha č.1
Prva_a_podpis_strana_Priloha1
_NRE.doc
113 kB
 

Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia

Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia Zmluva_o_prenose.pdf 305 kB
 • Zmluva-Strany na doplnenie
Zmluva_prenos_strany_
na_doplnenie.doc
39 kB
 • Zmluva-Príloha č.1
Zmluva_prenos_
priloha_cislo_1.doc
52 kB
 
Späť